Ολοι οι καλοι χωρανε...ολοι οι κακοι θα καταγραφονται--οσο γιια τους ασχημους θα τους στελνουμε για Λιφτινγκ με χορηγους τους κακους!!!!!!!!

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Νέος Αγωνιστής Δυτικής Αττικής

Τα μέλη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. της περιοχής του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας-Αττικής, τα οποία συγκροτούν την τάση του «ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ» και αποτελούν συσπείρωση, που έχει διαμορφωθεί στη βάση ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων προέβησαν στην διατύπωση θέσεων, οι οποίες αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Δημοτικές Εκλογές στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση αυτή και έχουν ως ακολούθως:

1.- Αποτελεί αποδεδειγμένη πλέον παραδοχή ότι το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί μία πολύμορφη εφαρμοσμένη μνημονιακή πολιτική, που, μεταξύ άλλων, αποδυναμώνει μέχρις εκμηδενίσεως την λαϊκή κυριαρχία και τον κοινοτισμό, πλήττει ανεπανόρθωτα την οποία προοπτική των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων για μία καλύτερη ζωή, προωθεί τις απολύσεις εργαζομένων με την κατάργηση διοικητικών και εν γένει υπηρεσιακών μονάδων, αναδεικνύει νέες «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις με εργαζόμενους, που απασχολούνται σε συνθήκες «γαλέρας», δημιουργεί τις ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας σε βάρος μάλιστα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και οργανώνει τη ιδιωτικοποίηση τοπικών δημοσίων υπηρεσιών (καθαριότητα, κοινωνική πρόνοια και μέριμνα κ.λ.π.). Με λίγα λόγια ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί μία αδυσώπητη επιθετική ταξική πολιτική της ελληνικής αστικής τάξης, όπως αυτή συγκροτείται υπό την ηγεμονία της μεταπρατικής της μερίδας, σε βάρος των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολούμενων, που ουσιαστικά με φανατισμό εχθρεύεται την αυτοδιοίκηση.-

2.- Γέννημα και θρέμμα του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αποτελεί και ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, ο οποίος, τόσο διοικητικά, όσο και γεωγραφικά συγκροτήθηκε στην βάση εξυπηρέτησης των πελατειακών αναγκών των τοπικών παραγόντων, που ανήκουν στο μνημονιακό τόξο, χωρίς να ληφθεί υπόψη κανένα απολύτως κριτήριο σχετικό με την κοινωνική δομή, την ιστορική συνέχεια, την αναπτυξιακή προοπτική, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και την γεωφυσική διαμόρφωση.- Σήμερα ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας, ως γνήσιο τέκνο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αποτελεί μία παραλυμένη και λυμφατική διοικητική ενότητα, που έχει διαμορφωθεί στην βάση ενός δημαρχοκεντρικού συστήματος, η οποία πέρα από το ότι εφαρμόζει με άτεγκτο μάλιστα τρόπο τις προαναφερόμενες μνημονιακές πολιτικές, έχει να επιδείξει πλήρη απραξία ως προς την εκτέλεση έργων υποδομής, ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την απαξίωση και τον ευτελισμό της λαϊκής κυριαρχίας, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πολιτική επιλογή της «παράλυσης» των δημοτικών κοινοτήτων, προκλητική αδιαφορία ως προς την διαρκή «αποξήλωση» τοπικών δημόσιων υπηρεσιών (απομάκρυνση του ταχυδρομείου και του Ειρηνοδικείου από τις Ερυθρές, του υποθηκοφυλακείου και της Εθνικής Τράπεζας από τα Βίλια) και ουσιαστική αποδοχή των περιβαλλοντοκτόνων και κοινωνιοκτόνων προοπτικών, που διαμορφώνονται με την διαχείριση των ορεινών όγκων και με την μελλοντική εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αττικής.- Το μόνο, που έχει να επιδείξει η σημερινή δημοτική αρχή είναι μία αδιάκοπη επικοινωνιακή πολιτική, που σχετίζεται με την προβολή της κοινωνικής ελεημοσύνης προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, η οποία ουδεμία σχέση έχει με οργανωμένες μορφές δράσης κοινωνικής αλληλεγγύης και της παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που λάμπουν στον αστερισμό της πανηγυρτζίδικου γαλαξία. Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα δήμο, ο οποίος λειτουργεί, κατά το μεν περιεχόμενο στην βάση της προώθησης και της εφαρμογής των καλλικρατικών ταξικών πολιτικών σε βάρος των τοπικών λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων και κατά την δε μορφή στην βάση της μπαρόκ βλαχοδημαρχιακής αντίληψης.-

3.- Απέναντι στην κατάσταση αυτή ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ως πολιτικός εκφραστής των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, που αποβλέπει τόσο στην ανατροπή του κυβερνητικού θιάσου της εθνικής εξάρτησης, της κοινωνικής αδικίας και της αστικής ψευτοδημοκρατίας, όσο και στην υλοποίηση ενός εθνικού προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης με βάση τις αρχές της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής απελευθέρωσης και της λαϊκής κυριαρχίας, οφείλει να αντιτάξει τις προγραμματικές του πολιτικές, όπως αυτές συγκροτήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά το 1ο συνέδριο του κόμματός μας.- Οφείλει συγκεκριμένα να αναπτύξει και να εφαρμόσει τις πολιτικές αυτές, που θα άγουν στην πλήρη κατάργηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και των μέτρων, που έχουν παραχθεί από αυτόν, θα προωθούν την λαϊκή συμμετοχή και την άμεση δημοκρατία, θα αναπτύσσουν προγράμματα ανάπτυξης στην βάση των τοπικών αναγκών, αλλά και στο πλαίσιο ενιαίων εθνικών πολιτικών παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα κατοχυρώνουν και θα προωθούν τον κοινωνικό έλεγχο, την συνεταιριστική επιχειρηματική δραστηριότητα και την αυτοδιαχείριση, θα διευρύνουν και θα εμπλουτίζουν τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.-


4.- Η Ο.Μ. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μάνδρας Ειδυλλίας παλεύει για μια αυτοδιοίκηση, που θα αποτελεί βασικό κύτταρο της δημοκρατίας και πυλώνα της κρατικής/διοικητικής λειτουργίας ισότιμο με το κεντρικό κράτος. Έναν γνήσιο λαϊκό θεσμό που θα συναρθρώνεται με τα κοινωνικά κινήματα των πολιτών για τα ζητήματα των περιοχών του Δήμου μας και της καθημερινότητάς τους. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρέμβαση και δραστηριοποίηση των δυνάμεών του στην τοπική αυτοδιοίκηση, η Ο.Μ. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Μάνδρας Ειδυλλίας οφείλει να διαμορφώσει και να στηρίξει ένα αυτόνομο αυτοδιοικητικό σχήμα, αντιγραφειοκρατικό, που να λειτουργεί με διαφάνεια, συλλογικότητα, ισότητα και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.- Στην κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται η άμεση συγκρότηση και λειτουργία δημοτικής παράταξης, με σκοπούς κατ΄αρχήν την συστηματική καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων και των προβλημάτων, που απασχολούν τους συμπολίτες μας και παράλληλα την κατάρτιση των προγραμματικών μας θέσεων και στόχων με βάση τις ιδεολογικο-πολιτικές αρχές του κόμματος μας και περαιτέρω την επιτυχή διεκδίκηση της δημοτικής αρχής ενόψει των εκλογών του Ιουνίου του 2014.-

5.- Στην πορεία για την συγκρότηση και λειτουργία της δημοτικής μας παράταξης, οφείλουμε να συμπράξουμε με πρόσωπα ή ακόμη και με συλλογικότητες, που αν και δεν ανήκουν οργανωτικά ή πολιτικά στον χώρο μας, εν τούτοις έχουμε κοινές αντιλήψεις ως προς την κατάργηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», την λαϊκή κυριαρχία και τον κοινωνικό έλεγχο, ως αρχές λειτουργίας των δημοτικών οργάνων, και την αναπτυξιακή προοπτική.- Η ενδεχόμενη σύμπραξη αυτή θα συμβάλλει καθοριστικά στον πολιτικό εμπλουτισμό και στον αυτόνομο χαρακτήρα της δημοτικής μας παράταξης.- Αντίθετα ουδεμία συμβολή θα έχει στην δημοτική μας παράταξη η οποιαδήποτε σύμπραξη με πρόσωπα ή συλλογικότητες, που ανεξάρτητα από την σημερινή παραταξιακή τους ένταξη, εμμένουν πεισματικά στην αποδοχή της εφαρμογής του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί σε εξουσιαστικούς μηχανισμούς που αναπαράγουν το καταρρέον πολιτικό σύστημα, επικαλούνται την ανάπτυξη εκείνη , που αποφέρει μόνον κέρδη σε επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος των κοινωνικών λαϊκών στρωμάτων αδιαφορώντας παράλληλα πλήρως για την καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας, απέχουν συστηματικά από τις δράσεις των τοπικών μαζικών κινημάτων, τις οποίες καιροσκοπικά εκμεταλλεύονται προς ίδιο πολιτικό όφελος και μη έχοντας να προβάλλουν ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε θέσεις περιορίζονται να διαφημίζουν τους εαυτούς τους ως «τα καλά παιδιά» του δήμου μας.- Η δημοτική μας παράταξη, δεν έχει ανάγκη ούτε από εξουσιαστικούς παράγοντες, ούτε από δημοσιοσχεσίτες καιροσκόπους, ούτε από «διαπραγματευόμενους» περιστασιακούς τοπικούς πολιτευτές με μεγάλα σόγια, ούτε από «καλά παιδιά» που παραμένουν επιτηδείως ουδέτερα και άφωνα μπροστά στα μεγάλα τοπικά αλλά και εθνικά μας ζητήματα.- Η δημοτική μας παράταξη έχει ανάγκη μόνον από τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα των περιοχών μας και από τα μαζικά κινήματα που αυτά συμμετέχουν.- Από αυτά θα τροφοδοτείται, από αυτά θα αναπτύσσεται, με αυτά θα προγραμματίζει τις δράσεις της και σε αυτά θα λογοδοτεί.- Σε κανέναν άλλον.-

6.- Η αυτοδιοίκηση για το κόμμα μας, δεν αποτελεί μόνον δημοκρατικό πυλώνα της διοίκησης.- Αποτελεί πάνω από όλα χώρο ανάπτυξης του μαζικού κινήματος, δηλαδή κάθε συλλογικής δράσης, που εντοπίζει τα προβλήματα, τα ιεραρχεί και προτείνει τρόπους για την επίλυσή τους.- Καθήκον της οργάνωσής μας, δηλαδή της Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μάνδρας Ειδυλλίας, είναι να παρέμβει πολιτικά, και όχι διοικητικά ή οργανωτίστικα, με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του κινήματος αυτού.- Αν όχι αναντικατάστατο τουλάχιστον καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή θα παίξει η άμεση συγκρότηση και θέση σε λειτουργία της δημοτικής μας παράταξης.-

Μάνδρα Ειδυλλία 7η Αυγούστου 2013

O ΕΑΜ μας εσωσε απο την πεινα...Ας μην το ξεχναμε!!!!!!!!!!

"Η ουσια του ελληνικου προβληματος ειναι απλη.Η. πατριδα μας ειναι χωρα υπο κατοχη.Μονο η σημαια και η γλωσσα ειναι ελληνικες.Γι αυτο.ο αγωνας μας ειναι πρωτ απ ολα εθνικοαπελευθερωτικος.Λυση σε πολιτικο επιπεδο δεν υπαρχει.Οποιοι πιστευουν οτι η χωρα μας θ αποκτησει την εθνικη της ανεξαρτησια μεσα στην ευρωζωνη μαλλον δεν ενδιαφερινται γι αυτην.

Ειναι απιστευτο να φοβουνται η να ντρεπονται οι αριστεροι να μιλουν για εθνικη ανεξαρτησια.Οι αριστεροι ηταν αυτοι που πρωτοι ανεβηκαν στο βουνο και δημιουργησαν τον ΕΛΑΣ.Οι αριστεροι λοιπον σημερα οφειλουν να ξαναθεσουν στον ελληνικο λαο το ερωτημα...Τι θελει;;;Στο ευρω και εξαρτημενοι η ολοι μαζι μπροσταρηδες στοον εθνικοαπελευθερωτικο αγωνα για την εθνικη ανεξαρτησια;;

Ο Συριζα οφειλει εδω και τωρα να μιλησει για Εθνικη ανεξαρτησια και για εθνικο απελευθερωτικο αγωνα.Ολος ο ελληνικος λαος θα συσπειρωθει και θα συστρατευθει μαζι του.Αν θελει ο Σταθακης ο Μηλιος και ο Αλεξης να σωσουν το ευρω και την ευρωπη χωρις να ενδφερονται για την ανεξαρτησια της χωρας αυτα ας τα ξεχασουν.Ο ελληνικος λαος εχει ματωσει για την χωρα του.Η αριστερα εχει τεραστιους αγωνες εχουν αναδειχθει τεραστια παλληκαρια που εδωσαν την ζωη τους για την Ελλαδα πανω απ ολα.Ας μας πει ο Σταθακης και ο  Μηλιος ποια χωρα ευρωπαικη βοηθησε και ποτε πραφματικα την χωρα αυτη.

Εχει λοιπον σημερα η Αριστερα ευθυνες που δεν κανει σημαια τον αγωνα για την εθνικη ανεξαρτησια και αφηνει ετσι χωρο στους εθνικιστες;
Γιατι το κανει αυτο;Εκτος αν τα πανεπιστημιακα σχολιαροπαιδα δεν εχουν διαβασει την ιστορια του ΕΛΑΣ

Υπαρχουν λοιπον δυο κυριαρχα ρευματα στον Συριζα που ομως και τα δυο σε οικονομιστικες λογικες κινουνται.Το ενα μιλα για την Ευρωπη των λαων και των κινηματων και για την αξια του ευρω.(παπαρια μανταλλα δηλαδη).Χεσε μεσα πολυχρονη που δεν γινηκαμε ευζωνοι.Ως τοτε που ποτε δεν θα γινει αυτο θα εχουν αυτοκτονησει αλλοι 10000..θα εχουν χασει τα σπιτια τους κοσμος και κοσμακης και η χωρα μας θα εχει εκποιησει ολο τον πλουτο της.Απο την αλλη πλευρα υπαρχει και το ρευμα που μιλα για δραχμη και εξοδο απο την ευρωζωνη ωστε να υπαρξει μακροπροθεσμη αναπτυξη κ.λ.π.Και οι δυο ομως λογικες ειναι στην λογικη του πως θα βρω χρημα.Και οι δυο λογικες ομως δεν λενε μια αληθεια.Οτι ο δρομος παλι δυσκολος θα ειναι.Βεβαια στην λογικη του ρευμστος μπορεις να μιλησεις περι εθνικης ανεξαρτησιας.Γιατι ομως νσ μην το πεις ευθεως στον λαο;;Οτι με οποιοδηποτε κοστος η Αριστερα για μια ακομη φορα σναλαμβανει την ευθυνη ενος νεου αγωνα απελεευθερωτικου.Δεν χρειαζονται ουτε βουνα ουτε οπλα.Χρειαζονται καθαρα λογια και αγωνας.Ετσι και ο Σοιμπλε και η Μερκελ και ο Ομπαμα θα εχουν να κανουν με ολοκληρο τον λαο.Ετσι και στους εθνικιστες θα κοπουν οι γεφυρες και οι ορεξεις.Ο ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ παλεψαν για την ανεξαρτησια της χωρας μας και εσωσαν τον λαο απο την πεινα.Αυτη ειναι η αληθεια

Για να μην γινουμε Πασοκ στον Συριζα οφειλουμε οταν αναφερομαστε στον Αρη στον Μπελογιαννη και σε ολους γνωστους και αγνωστους ηρωες που εδωσαν την ψυχη τους την ζωη τους να μην το κανουμε για ψηφοθηρισκους λογους.Αυτο το εκσνε ο Αντρεας Παπανδρεου και γεμισε η Ελλαδα λαμογια

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ Μεθοδεύουν νέα μείωση του κατώτατου μισθού


Δικτατορία του προλεταριάτου & Κρατικός Σοσιαλισμός Κ. Μπερνέρι

ΜΕ ΛΕΝΕ "ΕΞΕΓΕΡΣΗ".

Η ηλικία μου απροσδιόριστη.
Πρέπει να γεννήθηκα τότε που φύτρωσε το παράπονο στο στήθος του σκλάβου και η αδικία έγινε το καθημερινό ψωμί στα τραπέζια του κόσμου. Το σώμα μου τράφηκε με ποτάμια αίματος, με αλυσίδες, με θυσίες, με ανισότητες.
Με λένε εξέγερση
Απόκτησα χίλια πρόσωπα, πότε γροθιά, πότε κραυγή, πότε παράπονο, πότε οδόφραγμα, πότε ντουφέκι, πότε πλακάτ και πύρινος λόγος, μα πάντα παρούσα και καλπάζουσα στα σταυροδρόμια της ιστορίας.
Με λένε εξέγερση
Αφουγκράστηκα τους μύχιους πόθους της ανθρώπινης δυστυχίας και έγινα αποκούμπι, λυτρωτής και φωτοδότης σε καθημερινούς Γολγοθάδες που γίνονται Αναστάσεις και Λυτρώσεις.
Έγινα αμέτρητες φορές το καθαρτήριο της ανθρώπινης συνείδησης, η νέα αυγή σ’ έναν κόσμο σκοτεινό και απάνθρωπο.
Με λένε εξέγερση
Γύρισα όλα τα μέρη του κόσμου. Άλλοτε στη Ναζαρέτ, άλλοτε στην Αγία Πετρούπολη κι άλλοτε στην Τιέν αν Μεν. Εγινα έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα, κατάληψη στο κάστρο της Βαστίλης.
Μάης Παρισιάνικος, Άνοιξη στην Πράγα, ροβόλημα στους δρόμους της Αβάνας. Πότε σπαθί στο χέρι του Σπάρτακου, πότε βόλι στο καρυοφίλι του Καραϊσκάκη, πότε λόγος
θεϊκός στης Ιερουσαλήμ τα τείχη, πότε αντάριασμα πότε σφεντόνα παιδική στης Παλαιστίνης την ιντιφάντα και πότε κεφάλι ανοιγμένο στου Βιετνάμ τους ορυζώνες, στου Σιάτλ το μετερίζι.
Με λένε εξέγερση
Αδίκησα κι αδικήθηκα, εμπιστεύθηκα κι απογοητεύτηκα, ξεκίνησα μα δε τερμάτισα, κοιλοπόνεσα μα δε γέννησα, γονάτισα μα σηκώθηκα, γιατί ταυτίστηκα με τους ανθρώπους, γιατί είμαι δικό τους έργο.
Με λένε εξέγερση
Κι αγάπησα τους Έλληνες, έγινα σύντροφος κι ιδρώτας στην πονεμένη πορεία τους στο χρόνο.Ήμουνα ράσο λυτρωτικό στην άγια Λαύρα τους και πύρινα λόγια Βελεστινλήδων
στα Βαλκάνιά τους, τα ματωμένα στάρια τουςστο Κιλελέρ τους, τα νεκρά κορμιά των καπνεργατών στη Σαλονίκη του ’36 τους.
Κι έπειτα έγινα ΟΧΙ βροντερό στα χείλη τους κι αντάρτικο τραγούδι στα θρυλικά βουνά τους.
Κι αργότερα πυρπόλησα τις καρδιές τους στη Λευκωσία και την Κερύνεια, κι έγινα αγώνας Ανένδοτος και βήμα γοργό στα πόδια του Λαμπράκη και 1-1- 4 στις διαδηλώσεις της ψυχής τους.
Με λένε εξέγερση
Με φυγάδευσαν στη σιωπή και στο βόλεμα τα σκοτεινά χρόνια των αμερικανόδουλων πρακτόρων. Χώθηκα και πλαδάρεψα εφτά χρόνια μαζί με τους Έλληνες στις πολυθρόνες της ντροπής και της υποταγής. Μου ρούφηξε το αίμα ο Άγνωστος πόλεμος της τηλεόρασης και η αποβλάκωση των γηπέ-δων. Έκανα πως δεν άκουγα τις κραυγές αυτών των λίγων που σάπιζαν στις Γυάρους και τις Μακρονήσους
Με λένε εξέγερση
Και ξανάνιωσα στις φλογισμένες καρδιές των φοιτητών. Ξανάδα τον ήλιο στην ταράτσα της Νομικής, ξαναγεννήθηκα στα αμφιθέατρα και τους διαδρόμους του Πολυτεχνείου το ’73.
Με λένε εξέγερση, με λένε «Εδώ Πολυτεχνείο - Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων»
Τρεις μέρες γιόρταζα την άνοιξή μου κι ήταν Νοέμβρης.
Έκλεισα την τηλεόραση, άνοιξα το ραδιόφωνο, άνοιξα τις πόρτες, βγήκα στους δρόμους.
Με λένε εξέγερση
Έσφιξα τα δόντια και χαμογέλασα στη Μεταπολίτευση και πριν προλάβω να ξαποστάσω είδα φίλους χτεσινούς να με εξαργυρώνουν, πολιτικάντηδες να μου κάνουν στριπτήζ στα μπαλκόνια, χτεσινούς εραστές να μ’ απατάνε στην αγκαλιά της εξουσίας.
Έγινα εμπόρευμα και φανφάρες, κόκινα παχιά χαλιά επισήμων, λόγοι δεκάρικοι σε καλοταϊσμένα στόματα ψευδεπίγραφων αγωνιστών.
Ασέλγησαν στο κορμί μου, με κάναν γιορτή καθεστωτική και με αποστέωσαν αυτοί που στην ουσία ποτέ δεν μύρισαν το άρωμά μου.
Με λένε εξέγερση
Λένε πως τώρα δεν έχω ζωτικό χώρο στα όνειρά σας. Λένε πως η ζωή σας έγινε
εικονική πραγματικότητα, φαστ φουντ, κινητή ψευδεμονία, τζόγος χρηματιστηριακός
και πασαρέλα μιας ομορφιάς επίπλαστης, ντυμένης με τα σινιέ ρούχα της μοναξιάς σας Κι όμως, εγώ είμαι πάντα εδώ, κρυμμένη σε κάποια σκοτεινή γωνιά σας. Όταν θα τελειώσετε με τα “limit up” σας, όταν θα σας λιώσει το ελαστικό ωράριό σας, όταν θα σας πνίξει η μπόχα των αποβλήτων του τεχνικού πολιτισμού σας, όταν χτυπήσει και τη δικιά σας πόρτα ο ρατσισμός και ο αποκλεισμός για τον οποίο τώρα αδιαφορείτε, όταν θα γίνετε και σεις θύματα τούτης της παγκοσμιοποίησης που τώρα θεοποιείτε, όταν συνειδητοποιήσετε οτι είστε τα αναλώσιμα υλικά στην κρεατομηχανή των πολυεθνικών . . .
τότε θα με θυμηθείτε.
Γιατί με λένε εξέγερση και είμαι η συνείδησή σας.
Γιατί πάντα θα σας φλογίζω τις ψυχές με τα λόγια του Τσε :
«Μας φαίνονταν μεγάλοι γιατί ήμασταν γονατιστοί . . 


Ideodromio

Άς εγερθούμε»